نیازمند ضامن

مشخصات آگهی

  • ۴ هفته پیش

  • بازدید: ۵۹

  • استان: تهران

  • شهر: تهران

  • نوع ضمانت: ضامن کارمند

  • قیمت وام: ۵۰ میلیون تومان

توضیحات

۲ تا ضامن،کارمند رسمی و دارای نامه کسر حقوق نیاز مندم