خریدار وام ازدواج هستم

مشخصات آگهی

  • ۳ هفته پیش

  • بازدید: ۲۵

  • استان: سیستان و بلوچستان - سیستان و بلوچستان

  • شهر: زاهدان - زابل

  • سود: ۴

  • بازپرداخت: ۸۴

  • نوع ضمانت: ضامن کارمند

  • قیمت وام: ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان

توضیحات

خریدار وام ازدواج ۱۰۰ میلیونی هستم